Jak oszczędzać prąd

Dostawcy prądu

W Polsce rynek energii elektrycznej uległ pewnym zmianom. Pojawiło się wielu dostawców prądu działających w poszczególnych regionach naszego kraju. Pośród dystrybutorów znajdują się grypa Tauron, Enea Operator, Energa, PGE, RWE Stoen, Vattenfall Distribution, PKP Energetyka.

Od 1 lipca 2007 roku w związku z przepisami Prawa Energetycznego i wedle zarządzeń Unii Europejskiej każdy obywatel może wybrać dowolnego dostawcę prądu. W związku z tym możliwa jest zmiana dostarczyciela energii elektrycznej w dowolnym momencie, nawet jeśli działa on na drugim końcu kraju. W takim układzie korzysta on z sieci energetycznych innego dystrybutora dostarczając prąd do odbiorcy. Przy czym nabywca otrzymuje dwie umowy za energię oraz za jej przesył.

Wymienieni dostawcy energii elektrycznej działają w różnych regionach naszego kraju. Ponieważ jest ich tak wielu rynek energii stał się konkurencyjny. Dzięki temu odbiorcy mają większą swobodę w zakresie wyboru i co za tym idzie możliwość obniżenia kosztów związanych ze zużyciem prądu.

Najbardziej atrakcyjne oferty dostawcy energii elektrycznej mają dla firm. Przy stałym wysokim zużyciu mogą one liczyć na niższe ceny- stałe w pewnym ustalonym okresie. Obecnie największą grupę decydującą się na zmianę dostawcy stanowią przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe czynią to znacznie rzadziej. Jak więc się okazuje klientela poszczególnych dostawców różni się między sobą.

Jak wykazały badania najzamożniejszym odbiorcami są klienci Stoenu. Ta zależność wynika głównie z miejsca zamieszkania. I tak jeśli chodzi o poszczególne województwa na Dolnym Śląsku działa Energa, w lubuskim jest to Enea, działająca także w województwach: wielkopolskim i zachodniopomorskim. Region mazowiecki to przede wszystkim Stoen z kolei Vattenfall na Śląsku. Ich oferta jest zróżnicowana, a ceny ustalane są wedle taryf dla poszczególnych odbiorców.

Duże znacznie dla kosztów zużycia ma ilość wykorzystywanej energii elektrycznej. Obecnie każdy dostarczyciel tego dobra oferuje różnego rodzaju promocje i oferty pozwalające znacznie obniżyć rachunki. Każdy z nich bowiem nastawiony jest na zdobycie jak najszerszego grona klientów przy obopólnych korzyściach.